Klubbens historie

Mange af nedenstående artikler vil du også kunne finde i de mapper som blev givet til klubben ved jubilæet i efteråret 98 - helt præsist lørdag den 31. oktober - hvor vi fejrede klubbens 50 års fødselsdag.

I første omgang kan vi jo passende se på hvem der gennem tiderne har stået i spidsen for klubben, altså været bestyrelses formand:
 
  
1948 Ejler Enggaard

1954 Jørgen Paulsen

1959 Bent Aaskov

1962 Thorkild Jacobsen

1964 Harald Kastrup Andersen

1973 Magnus Bertelsen

1976 Holger Vorre

1982 Jens K Jensen

1984 Bjarne Eriksen

1986 Leo Lund

1987 Jens K. Jensen

1989 Erik Pedersen

1990 Per Stisen Varnum

1991 Jens Mandrup

1995 Christian Bredsgaard

1997 Magnus Bertelsen

2001 Henrik Ejlersen

2002 Uffe Danielsen

2003 Uffe Danielsen
 
  
Men hvordan startede det hele. Oplysninger herom får vi ved at bladre i aviserne og høre historierne fra de mange medlemmer fra dengang. Således står der skrevet i Viborg Stifts Folkeblad for 25 år siden om starten på VBK.

Branddirektør Ejler Enggaard, fortæller: Vi hyggede os og havde det vældig sjovt med hinanden. Forholdene var trange, men det var måske netop årsagen til, at der hurtigt blev et uvurderligt sammenhold. Jeg havde spillet lidt badminton i Odense, og da jeg kom hertil i oktober 1948, var det naturligt at forsøge at starte en klub. På det pensionat, hvor jeg boede, traf jeg Erik Christoffersen, som også var interesseret i badminton. Vi sammenkaldte til en stiftende generalforsamling - og så var Viborg Badminton-klub faktisk en realitet.

Den første bestyrelse talte syv medlemmer:


- Ejler Enggaard (formand)

- Bay Christiansen (kasserer)

- fru Grethe Bach (sekretær)

- Erik Christoffersen

- Erik Hejbøl

- Ove Pedersen og Henry Primdal

- de 4 sidste blev kaldt "menige".

 

Fra starten var der knapt 25 med i klubben, men hurtigt kom man op på over 100. Allerede en måned efter var medlemstallet på hen ved 120.

 

Viborg stift Folkeblad den 29. oktober 1948

Viborg badmintonklub stiftet.

Det har undret mange mennesker, at det ikke tidligere har været muligt at starte en badmintonklub her i byen. Man gjorde et forsøg sidste år, men på grund af manglende lokaler blev det kun ved snakken.

Nu er der imidlertid kommet gang i sagerne. I aftes havde man sammenkaldt til stiftende general-forsamling på afholdshotellet. Ca. en snes badmintoninteresserede var mødt frem, da Erik Christoffersen, der er ene mand tilbage af det tremandsudvalg, der var i gang med arbejdet sidste år, bød velkommen.

Der har tidligere været en klub her i byen, men uheldet var ude efter den, idet tyskerne i 1940 tog dens lokaler; siden har der ikke været nogen. Man har ude i Søndermarken en stor afdeling, men der er så mange, at der er meget lang ventetid, inden man kan komme med, så kravet på en herinde var blevet stærkere.

Arkitekt Enggaard, der er gammel spiller fra Odense og siden sin ankomst til Viborg har været en af de ivrigste, omtalte spillet og dets charme. Et forslag til vedtægter blev oplæst og godkendt, hvorefter man efter nogen diskussion om forskellige praktiske ting valgte en bestyrelsen på 7 mand til at gøre det forberedende arbejde inden den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i januar måned. Bestyrelsen fik følgende udseende: Arkitekt Enggaard (form.) Bay Christiansen (kasserer), fru Grethe Bach (sekretær), Erik Hejbøl, Erik Christopfersen, Ove Petersen og H. Primdahl.

Kontingentet blev fastsat til 4 kr. i måneden med et indskud på 5 kr. ved indmeldelsen.

Der er intet i vejen for, at man straks kan tage fat; det forlød ved mødet, at det kun ville komme til at dreje sig om en uges tid, inden de praktiske vanskeligheder var overvundet og spillet i fuld gang i eksercerhuset, som man kan få et på gange om ugen.

Der blev straks tegnet 25 medlemmer.

Klubbens navn blev "Viborg Badminton Klub".

 
 
Odinpokalen 
  
I Klubbladet nr. 3 1982 står der:

Efter aftale med Odin (et bryggeri som havde til huse i Viborg i de dage) vil der blive indstiftet en "Odin-pokal", som skal tildeles et medlem af VBK, der har ydet en stor indsats for klubben, det være sig på banen eller som leder.

Siden indstiftelsen har følgende haft den ære at få tildelt Odin pokalen:
 
  
1982 Rona Mogensen

1983 Jette Dalsgaard

1984 Else Marie Dalberg

1985 Myrna Overgaard

1986 Carsten Petry

1987 Erling Busch

1988 Mads Schrøder

1989 Torben Jensen

1992 Kurt Borup

1993 Bjarne Eriksen

1994 Mogens Steen Sørensen

1995 VBK´s støtteforening

1996 Grethe Rasmussen

1997 Hanne Thomsen
 
  
Ved generalforsamlingen i 1998 oplyste formanden (Magnus Bertelsen) at Odin-pokalen ikke mere vil blive uddelt - bryggeriet "Odin" blev nedlagt for en del år siden.

 

 

Herefter - fra de sorte linier - vil det være således, at de ældste artikler vil være nederst, og selvfølgelig de nyeste øverst. Der findes temmelig mange avisudklip at vælge mellem, men hvis de ikke er tydelig markerede med årstal og gerne dato, er de ikke medtaget.

Skulle du - kære læser - ligge inde med udklip, billeder, fortællinger eller andet der kan have historisk interesse for Viborg Badminton Klub, så kontakt venligst kontoret eller skriv en e-mail på adressen:mail@viborgbadmintonklub.dk


 

 

1984

December 1984

Dorte Høj fra VBK dobbelt jysk mester

Dorte Høj - kopi fra avisbillede - har nogen originalen?

De jyske mesterskaber i junior A-badminton blev en triumf for Dorte Høj fra Viborg Badminton Klub. Med to mesterskabstitler, det var i damesingle og i mixeddouble, blev hun mesterskabsstævnets mest vindende spiller.

I damesingle mødte Dorte Høj i finalen Bente Skjoldager fra Hjørring og vand overbevisende matchen i to sæt med cifrene 11-0, 11-7.

I mixeddouble spillede Dorte Høj sammen med Ole Nøhr fra Ans. Parret vandt i finalen over Maria P Thomsen og Per Thygesen fra SGI med cifrene 15-4, 15-7.

De øvrige deltagere fra Viborg Badminton Klub blev alle slået ud i første eller anden runde.

I damesingle blev Lone Larsen slået allerede i første runde, mens Rikke Henningsen led samme skæbne, men i anden runde. Sammen tabte de første rundes damedouble. Richardo Mirasola, Henrik Brøker og Jakob Kjeldberg blev alle slået ud i første runde i herresingle. Michael Lund klarede sig til anden runde. I herredouble blev Jacob Kjeldberg og Richarde Mirasola slået ud i første runde.


 

26. februar 1983

Fem nye i badmintonklubbens bestyrelse

Der skete en større udskiftning i Viborg Badminton Klubs bestyrelse, da der torsdag blev holdt generalforsmaling. Fem af bestyrelsens syv medlemmer blev nyvalgt.

Det var dog ikke på grund af utilfredshed med den tidligere bestyrelses arbejde, men fordi flere af bestyrelsesmedlemmerne mente, at der skulle nye kræfter til og sagde nej tak til genvalg.

De fem nye blev: Magnus Bertelsen, Bent Jensen, Leo Lund, Knud Udsen og Myrna Overgård. Sidstnævnte har dog siddet i bestyrelsen i en periode som suppleant, men i aftes blev hun "rigtig" valgt til bestyrelsen.

De fire der forlod bestyrelsen var Holger Vorre, Frank Belmann, Ejnar Dalberg og Elisabeth Dam.

Formanden Jens K. Jensen kom i beretningen ind på de sportslige resultater, og konstaterede bl. a. at det bedste seniorhold nu for andet år i træk må rykke en række ned.

- Det er selvfølgelig beklageligt, men samtidig et udtryk for at vi har mistet mange af vore dygtige spillere. De er rejst til andre byer for bl.a. at uddanne sig.

- Men der er heldigvis forstærkning på vej til 1. holdet. Vi har en ungdomsafdeling med 145 medlemmer og en stribe af gode spillere. I denne sæson har vi bl. a. haft syv mesterrækkespillere i ungdomsafdelingen, så jeg er ikke i tvivl om, at vi om få år atter har et godt 1. hold i seniorafdelingen, sagde Jens K. Jensen, der samtidig konstaterede, at det derimod går godt for serie 2-holdet, der sikkert rykker op i år.

Badmintonklubbens største afdeling tæller motionisterne. Af klubbens 550 medlemmer er 350 motionsspillere.

Kasserer Jette Sahl kunne fremlægge et regnskab med et driftsoverskud på små 7000 kr. Klubbens indtægter har i det forløbne år været ca. 662.000 kr., mens udgifterne har været 655.000 kr. Af de penge er 84.000 kr blevet brugt i seniorafdelingen, mens 76.000 kr. er brugt i ungdomsafdelingen.

Et forslag om at ændre bestyrelsen fra syv til fem medlemmer, blev heller ikke vedtaget denne gang. Bestyrelsen havde stillet samme forslag sidste år, og næste år bliver det ikke fremsat, forsikrer formand Jens K. Jensen.

Odins vandrepokal, som uddeles hvert år på generalforsamlingen, tilfaldt i år Elisabeth Dam, for hendes gode indsats i ungdomsafdelingen, hvor hun bl. a. leder et ynglingehold. Hun er desuden aktiv på klubbens 1. hold.

Den tidligere formand Holger Vorre fik en erindringsgave for sine 10 år i bestyrelsen, heraf de 8 som formand.

 

 

1983

Folkebladet den 26. september

Det er ikke reglen, at gamle turneringsresultater skal bringes, men et par stykker for hvert år for at vise hvem der var på - især 1. holdet - dengang. Altså hvis jeg kan finde referaterne.

Fin start for VBK - slog ABC fra Aalborg med 11-2

Viborg Badminton Klubs bedste seniorhold, i Jyllandsserien, fik en strålende start på den nye sæson, da VBKerne på hjemmebane i hallen på Overdamsvej vandt over de gæstende ålborgensere fra ABC med hele 11-2. Kun i to af kampene i herresingle fik ABC-spillerne noget at skulle have sagt. De øvrige kampe var klart domineret af VBKerne.

Der var over hele linien stor tilfredshed med VBKernes indsats, og fint var det også af debutanten Lene Bertelsen der vandt i tre sæt i damesingle over Tine Johansen og i damedouble sammen med Dorte Bak Sørensen i to sæt over Eva Nielsen og Merete Bech.

Vi bringer her resultaterne fra kampen mellem VBK og ABC. VBKerne er nævnt først:

Herresingel: Arne Bredahl-Frank Andersen15-5, 15-6. Bjarne Johansen-Karsten C. Laugesen 15-10, 15-8. Niels Bak-Jess Houmøller 9-15, 9-15. Peter Bundgaard-Michael Juul 12-15, 15-3, 7-15.

Damesingle: Inge Villumsen-Tina Pedersen 11-5, 11-5. Lene Berthelsen-Tine Johansen 11-12, 11-2, 11-6.

Herredouble: Gert Graugaard/Arne Bredahl-Karsten Holt/Michael Juul 15-4, 155. Niels Bak/Frank Belmann-Frank Andersen/Jess Houmøller 18-14, 11-15, 15-13. Peter Bundgaard/Bjarne Johansen, Karsten C Laugesen/Lars Brøndum 9-15, 15-14, 15-1.

Damedouble: Jette Dalsgaard/Inge Villumsen-Tina Pedersen/Tine Johansen 15-12, 15-1. Lene Berthelsen/Dorte Bak Sørensen-Eva Nielsen/Merete Bech 15-2, 15-7.

Mixeddouble: Jette Dalsgaard/Gert Graugaard-Merete Bech/Karsten Holt 15-1, 15-5. Dorte Bak Sørensen/Frank Belmann-Lars Brøndum/Eva Nielsen 2-15, 15-8, 15-4.


 

1979

Generalforsamling 23. februar 1979.

Lang diskussion om bl.a. elite - bredde i badmintonklubben.

Badmintonklubbens generalforsamling i aftes blev en langvarig affære. Først hen under midnat kunne forsamlingen udråbe det traditionelle hurra for VBK.

Forinden var gået en diskussion, der bl. a. drejede sig om problemet bredde-elite. Den direkte anledning var et indlæg i klubbladet, hvor Lars Kaack Andersen gjorde sig til talsmand for en styrkelse af eliten på - om end med beklagelse - bekostning af bredden.

Det fik formanden, Holger Vorre, til at provokere en debat om emnet, og den var der flere, der deltog i. Nogen patentløsning mundede diskussionen ikke ud i, men det synes, som om de unge vil satse stærkt på toppen, mens de lidt ældre, og bl. a. også formanden, nok vil satse på toppen, men ikke på bekostning af bredden.

I sin beretning havde Vorre således sagt: -Der må være plads til alle her i klubben - både sekunda-spillere, motionister og elite-spillere. Det gælder ikke bare på banen, men også udenfor.

Lars Kaack Andersen havde helt konkret foreslået, at nogle af sekundaspillernes timer skulle inddrages til førsteholdet, mod at B-spillerne så til gengæld kom med i flere turneringer.

Første træningsgruppe har for lidt træningstid. VBK må satse mere på eliten, så vi kan komme videre end Jyllandsserien, sagde Lars Kaack Andersen.

Om Kaack Andersens synspunkter trænger igennem, er op til spilleudvalget, der fremover nedsættes af bestyrelsen.

Der blev nemlig foretaget et par lovændringer, og de var med til at gøre diskussionen lang. Den første gik ud på, at kun aktive medlemmer, der er personlig myndige, kan vælges til bestyrelsen. I den gamle formulering hed det, at alle over 16 år kunne vælges.

Den anden vedtægtsændring gav anledning til mere debat. Den går ud på, at samtlige syv medlemmer til bestyrelsen skal vælges på generalforsamlingen. Hidtil har generalforsamlingen kun valgt seks, idet formanden for spilleudvalget var født medlem af bestyrelsen.

Når det gav anledning til en lang snak, skyldes det en paragraf i vedtægterne, som siger, at den øverste myndighed i klubben er generalforsamlingen, "der er beslutningsdygtig, bortset fra ændringer i lovene".

Paragraffen er intet mindre end det rene vrøvl, men har stået i vedtægterne de sidste mange år - naturligvis fordi man ikke har haft brug for den og derfor ikke har bemærket dens indhold.

Trådende blev redt ud og forslaget vedtaget, om end ikke enstemmigt, og det betød, at der skulle vælges fire medlemmer til bestyrelsen. Bjarne Eriksen ønskede ikke at fortsætte, mens Holger Vorre og E. Busch Nielsn genvalgtes for endnu en periode. Nyvalgt blev Finn Pallesen og Kim Vistisen, mens Elly Just blev suppleant. Claus Dahl og Magnus Bertelsen genvalgtes som revisor og dennes substitut.

Ud over forholdet omkring sekundaspillerne og motionisterne kom Holger Vorre i sin beretning ind på VBK`s pladsproblemer. Man har i bestyrelsen diskuteret en udvidelse af hallen med to baner (det ville give mulighed for ca. 200 nye medlemmer) eller en omlægning af træningstiden, så hallen også blev udnyttet om formiddagen. Den sidste mulighed slog fejl - og den første må man nok konstatere, der ikke er de store muligheder for at realisere.

Formanden betegnede 1978 som et ovenud tilfredsstillende år både i økonomisk og sportslig henseende. Bl.a. har den dygtige ungdomsafdeling chokeret den ganske badmintonstand herhjemme.

Økonomisk går det også godt. Der har været et driftsoverskud på knap 30.000 kr., der bl.a. hidrører fra et overskud på lotterispil på godt 36.000 kr. Kapitalkontoen er på 350.000 kr.

Formanden uddelte for tiende og sidste gang Svend Erik Kristensens mindelegat, og det blev Jens K. Jensen, der modtog det.

 

 

April 1979 stod der: 

Ny triumf i badminton

Dansk mester for hold i puslingerækken.

Viborg Badmintonklubs stærke puslingehold indfriede forventningerne ved de danske mesterskaber i Esbjerg. Efter de gode kampe i de indledende runder blev det danske mesterskab vundet med en finalesejr over Karlslunde på Sjælland med 8-5. Succesen blev skabt på en flot holdindsats. Alle spillede godt i finalekampen. Viborgspillerne stillede dog også op fuld af selvtillid og optimisme efter et par knusende sejre i de indledende runder. Først blev Nykøbing Falsters hold blæst ud af banen med 12-1 og bagefter fik Nr. Broby på Fyn akkurat samme omgang med en ny 12-1 sejr.

Fem hold delt op i to puljer med henholdsvis tre og to hold deltog i finalestævnet, og mens Viborg havde let spil, måtte Karlslunde kæmpe hårdt mod Kastrup-Magleby for at komme i finalen. Kalslunde vandt kun knebent med 7-6.

Viborgs hold bestod af Keld S. Jensen, Jan Paulsen, Henrik Ejlersen, Michael Nielsen, Torben Jensen, Carsten Petry, Gitte Paulsen, Gitte S. Jensen, Conny Vestergaard og Anni k. Andersen.


 

1978

Viborg bladet skrev onsdag den 27. 9.1978

Verdenseliten til Viborg Badminton klubs jubilæum

Søndag den 29. oktober kan Viborg Badmintonklub fejre et halvrundt jubilæum. Da er det 30 år siden de første fjerbolde svirrede hen over nettet i det gamle Eksercerhus på Rødevej, hvor klubben tilbragte sine første år. Det var branddirektør Ejler Enggaard, der var initiativtager til starten af badmintonklubben.

Dagen skal markeres på en sådan måde, at det ikke lige straks går i glemmebogen. For første gang bliver der nemlig mulighed for at se badminton af verdensklasse her i Viborg. Badmintonklubben har besluttet at markere jubilæet med et stævne, hvor deltagerne simpelthen bliver de bedste af de bedste, fortæller klubbens nuværende formand, Holger Vorre.

Næsten hele eliten har sagt ja til at stile op i Viborg den 29. oktober, hvilket vil sige, at der bliver mulighed for at se en revanchekamp mellem den regerende verdensmester i herresingle, Flemming Delfs og hans besejrer i finalen ved danmarksmesterskaberne, det unge stortalent Morten Frost. Det bliver en herresingle af højeste karat.

Steen Skovgaard, også verdensmester, men i mixeddouble sammen med Lene Køppen, skal sammen med Flemming Delfs, med hvem han er både dansk og nordisk mester, møde Morten Frost og Jesper Helledie. Jesper der er tidligere europamester i ungdomsbadminton, har nu spillet sig ind i den danske elite, og er en spiller, DBF. venter sig meget af. VBK havde håbet på at kunne præsentere Lene Køppen også, men desværre var der nogle svenskere, som var hurtigere i vendingen. I stedet har klubben fået tilsagn fra den engelsek europamester Ann Statt, der skal møde en anden europamester, hollænderinden Joke Van Beusekom. De to piger er absolut også i stand til at henrykke selv det mest kræsne publikum. Joke skal sammen med Jesper Helledie prøve kræfter med det stærke påa Steen Skovgaard/Ann Statt, der foruden at danne par på banen, også gør det udenfor. De har nemlig for ganske nyligt indgået ægteskab.

Der er altså lagt op til en badmintonoplevelse af de helt store, hvorfor der også fra klubbens side gøres alle mulige anstrengelser for at skaffe plads til så mange som muligt. Der vil bl.a blive lavet en optrapning omkring banen, således at alle, uanset hvor de er placeret, vil kunne se.

Da det som sagt er første gang der bliver mulighed for at se badmintonsportens bedste her i Viborg, vil der ganske givet blive rift om billetterne. Det vil derfor nok være klogt at sikre sig en plads i god tid. Sponsorer ved stævnet er: Åskov Sport og Handelsbanken.

 

Onsdag, den 4. oktober 1978 skrev Holger Vorre som optakt til jubilæumsstævnet.

I starten spillede man med kakkelovn som makker.

Det skal ikke tages helt bogstaveligt, men noget er der om snakken, når Viborg Badmintonklubs nuværende formand, Holger Vorre, fortæller, at der spilledes under overordentlig vanskelige forhold, da klubben blev startet for 30 år siden.

-Det kan endnu undre mig, at vi kunne afvikle turneringskampe under de forhold, der var, da vi startede klubben, siger Holger Vorre. Det kunne til nød gå, når klubbens hold skulle spille på hjemmebane. Her var der relativ god plads omkring banerne og nogenlunde højt til loftet. Det kneb straks mere, når der skulle spilles på udebane. Her var der ofte tale om forsamlingshussale, hvor der kun var en 3-4 meter til loftet, hvor der hængte alskens skønne forhindringer, såsom bomme, lampekupler, reb og lignende, og hvor det samlede gulvareal var mindre end en badmintonbane, således at side- og baglinier ofte var anbragt et stykke oppe af væggene, og hvor man let kunne risikere at komme til at spille med en kakkelovn som "tredje mand" i en double.

En klub med vokseværk

Fra et ret beskedent medlemstal i starten, er V.B.K. støt og roligt vokset op til at blive en af Viborgs største foreninger. Medlemstallet er i jubilæumsåret omkring 600, det største i klubbens nu 30-årige tilværelse. Heldigvis er de rammer klubben virker indenfor, fulgt med. Klubbens højeste ønske gennem årene, at få sin egen hal, blev opfyldt for nogle år siden. Det var klubbens daværende og meget dynamiske formand, Kastrup Andersen, der var primus motor for det store projekt, og han fik en kolossal opbakning af klubbens egne medlemmer, der gennem en lang periode tilbragte al deres fritid som malere, tømrer og snedkere ved nybyggeriet på Overdamsvej. En virkelig dejlig hal, hvor belysning, gulv, farver, ja faktisk alt, var indrettet med badminton for øje.

Allerede pladsmangel

Selvom V.B.K. kan disponere over hallen alle ugens syv dage, mangler der faktisk et par dage ekstra i hver uge for at der kan skaffes plads til alle de, der vil spille det lille spil med fjerbolden. De fem grønne baner er i brug fra tidlig eftermiddag til hen ad midnat. Der er her faktisk tale om en 100 procents udnyttelse af halkapaciteten, så det er ikke sært at klubbens ledelse sukker for at få mere plads. Desværre ligger det nok lidt tungt med mulighed for udvidelse i den allernærmeste fremtid, så klubbens eneste mulighed for at imødekomme de voksende behov, er at tage formiddagstimerne i brug også. Det er da heller ikke umuligt, at der vil blive gjort et forsøg på at få medlemmerne gjort interesserede i at spille badminton om formiddagen, og så eventuelt på den måde få gjort nogle baner fri i eftermiddags- og aftentimerne.

Hold tilmeldt turnering

Aktiviteten er også stor indenfor turneringsafdelingen. Både senior- og ungdomsafdelingen er godt kørende i øjeblikket, så der vil her i jubilæumsåret blive tilmeldt en del hold. Størst interesse knytter der sig naturligvis til 1.-holdet, der spiller i Jyllandsseriens nordkreds. Der er i år så mange unge spillere, der presser sig på til besættelsen af pladserne på holdet, som aldrig før. Unge, der kan det hele med en ketsjer og en fjerbold, og som har de ambitioner, der skal til, for virkeligt at nå langt. Det skal blive spændende at se, hvordan de klarer sig i det temmelig stærke selskab, de får i Jyllandsserien.

Jørgen Bo Andersen træner i V.B.K.

I erkendelsen af at man let risikerer at "spilde de unge talenter på gulvet", hvis de ikke får den nødvendige træning og instruktion, og derigennem stadig tilføres al det nye, der til stadighed sker indenfor badmintonsporten, har klubben i år tegnet kontrakt med en professionel træner og instruktør. Det er Jørgen Bo Andersen, der har påtaget sig hvervet som træner for 1.- og 2.-holdets spillere. Han er "gammel" viborgdreng, der selv har fået sin grundlæggende uddannelse i badminton i V.B.K. "Bosse", som han kaldtes, da han var leder af ungdomsafdelingen, har været væk fra Viborg i nogle år, og har i den tid videreuddannet sig på Dansk Badminton Forbunds instruktørkursus. Nu er han fuldt kvalificeret til at overtage træningen af klubbens bedste spillere.

V.B.K. venter sig meget af dette samarbejde, og spillerne har da også givet hinanden håndslag på at give den "hele armen" under træningen, og der igennem nå deres mål: danmarksserien. Jørgen Bo Andersen er for øvrigt selv aktiv turneringsspiller. Han er fast mand på Brabrands danmarksseriehold.


 

1976

I januar 1976 stod der:

Viborg-par overraskede og vandt herredoublen ved det åbne stævne.

Gert Graugaard og Jørgen Bo Andersen stod for den største overraskelse ved Viborg Badminton Klubs store åbne stævne i A- og C-rækken denne weekend i badmintonhallen.De to viborgensere nåede ikke blot finalen, men vandt også herredoublen i A-rækken ved at slå P.E.B.Hansen og J. Leffers fra Skanderborg i tre sæt 12-15, 16-6, 15-7. På vej til finalen spillede Gert Graugaard og Jørgen Bo Andersen det bedste, de har vist i denne sæson, da de i semifinalen slog Herning-parret Kaj Duch og Kurt Larsen i tre sæt.Mixeddouble blev over-raskende nok et rent Viborg-opgør, hvor Ann-Brita Laigaard/Claus Dahl i finalen besejrede Ulla Steensen og Gert Graugaard med 16-18, 15-11, 15-6. Der var også Viborg-deltagelse i damedouble-finalen, men her måtte Bente Høj og Jette Sahl se sig besejret så sikkert som 4-15,6-15 af Laila Hansen og Pernille Panduro. Herresingle i A-rækken blev vundet af Bjarne Hjulstad, Esbjerg, der slog Kurt Larsen, Herning 11-15, 15-6, 15-4. Damesingle i A-rækken gik til Laila Hansen, Værløse, der i finalen slog Birgitte Mørch, Herlev 11-5, 11-2.
De udenbys tog sig af c-rækken. Der blev ingenting til Viborg i C-rækken. Nærmest ved var Kirsten Mortensen, der kom med på et afbud. Sammen med Ebba Pedersen fra Sønderup-Suldrup nåede hun finalen i dame-double, som dog blev vundet af Ulla Fischer og Inga Johansen, Sønderup-Suldrup, med 13-18, 15-10, 15-8.

Megen ros - Det store stævne havde ikke færre end 220 deltagere, og der måtte spilles næsten 300 kampe, inden de sidste vindere var kåret sent søndag eftermiddag.Fra alle sider var der ros til den arrangerende klub, for den perfekte måde stævnet var blevet afviklet på. Men det er en dyr fornøjelse for badmintonklubben med så stort et stævne. Alene udgiften til fjerbolde beløber sig til mere end 7000 kr. Der blev brugt ikke færre end 900 af slagsen. Flest bolde gik der til i stævnets bedste kamp, hvor Bjarne Hjulstad, Esbjerg i A-rækken slog Kim Busted, Triton i tre sæt. Kampen varede 1½ time og de to herrer gjorde i dette tidsrum ikke færre end 24 bolde uanvendelige - pris:216 kr. Normalforbruget i en kamp ligger på 6-7 bolde.

-Men, som formanden for Viborg Badminton Klub, Holger Vorre, udtrykte det: 
-Det væsentligste er det sportslige, og vi er ovenud tilfredse.


Fra februar 1976 stod der:

Badmintonklubben har nu over 550 medlemmer

Viborg Badminton Klub gør Viborg Gymnastikforening rangen stridig som byens største idrætsforening. Efter en medlemstilgang på 25-30 procent i det forløbne år kan badmintonfolket nu fremvise et medlemstal på over 550 - eller ca. det samme som gymnastikforeningen.
På generalforsamlingen i aftes glædede formanden Holger Vorre sig over den fine medlemstilgang. Men han lagde ikke skjul på, at der også var problemer i den forbindelse:
Vi har vel omkring 350 motionister, der kommer her en gang om uge, spiller og så går hjem - uden at have nogen form for tilhørsforhold til klubben. Dem må vi have noget mere fat i, gøre noget mere for, især da det fremgår af nogle spørgeskemaer, vi sendte ud lige før jul, at mange af dem ønsker mere kontakt med klubben. Formanden kom også ind på førsteholdets kedelige sæson med nedrykning til følge: Vi var uheldige med lodtrækningen til puljefordelingen, men det ville nok have hjulpet lidt på resultaterne, hvis vi havde strammet træningen en lille smule.

Formanden uddelte Svend Eriks mindelegat til Jens Winkler og havde en gave fra bestyrelsen til Jørgen Bo Andersen, som forlader klubben med udgangen af denne sæson. Han begynder at studere i Århus. Jørgen Bo Andersen fik mange pæne ord med på vejen. Han har de seneste år ydet en stor indsats som leder, specielt blandt de unge, som han har trænet sammen med Gert Graugaard. Som formand for ungdomsafdelingens spilleudvalg kunne Jørgen Bo Andersen glæde sig over et år, der havde bragt VBK de hidtil bedste resultater. Klubben har været repræsenteret i 13 åbne turneringer og har vundet 14 førstepladser samt seks østjyske mesterskaber og et enkelt jysk. Han oplyste, at der er ca. 130 ungdomsspillere under 16 år. Jørgen Bo Andersen ønskede på grund af fraflytningen at træde ud af bestyrelsen, og i stedet valgtes Jens K. Jensen, der tidligere har siddet i bestyrelsen. Magnus Bertelsen og Kirsten Petry genvalgtes. Erik Pedersen og Helge Skovsbøll ønskede ikke at fortsætte i spilleudvalget, og i stedet valgtes Jette Sahl og John Overgaard. Tonny Antonsen blev suppleant.

Regnskabsmæssigt har sæsonen 1975 også været tilfredsstillende for VBK. Kassereren -Magnus Bertelsen - kunne møde med et regnskab, der viste et driftsoverskud på 575 kr. Kapitalkontoen er på 294.000 kr. På indtægtssiden er kontingenter en stor post med 110.000 kr. og lotterispillene har givet godt 42.000 kr. i overskud.


20. februar 1976 skrev Folkebladet:

Stig og Erik vand dansk mesterskab og skrev klubhistorie.
Der blev viftet med dannebrogsflag, og stolte forældre tog imod i aftes i Karup, da to af Viborg Badminton Klubs spillere vendte hjem fra Åkirkeby med et dansk mesterskab i double. Og ud af maskinen trådte lykkeligt smilende Erik Bertelsen og Stig Iversen, der rejste til Bornholm som topseedede og indfriede de store forventninger. Erik og Stig blev ikke blot mestre. De skrev samtidig klubhistorie. Det er nemlig første gang i badmintonklubbens 28-årige levetid, at et dansk mesterskab er havnet i Viborg.
Erik og Stig, der for en måneds tid siden blev jyske mestre, satte kronen på værket, da de i Åkirkeby finalebesejrede Michael Larsen og Jesper Kolmos fra Farum så sikkert som 15-4, 15-4.
Efter modtagelsen i Karup gik turen til VBKs klublokale på Overdamsvej, hvor formanden, Holger Vorre, hyldede de nye danmarksmestre. Det blev omkring midnat, inden selskabet brød op. Erik tog med sine forældre hjem på Johs. Ewaldsvej i Viborg, og Stig drog af mod Kjellerup. Erik og Stig var også med i single, hvor de begge blev slået ud i kvartfinalen af de senere finalister. Susanne Ejlersen og Jane Busch Nielsen nåede kvartfinalen i double, men blev begge slået ud i deres første singlekamp.


 

1974

For at give et indtryk af hvordan tiden var for 26 år siden, altså dengang VBK forberedte klubbens 25 års jubilæum, skal vi her gengive hvad Holger Vorre har beskrevet om de forskellige overvejelser og økonomiske betænkeligheder.

På et bestyrelsesmøde i maj måned 1973, blev det besluttet at Viborg Badminton Klub´s 25 års jubilæum skulle markeres på behørig måde, hvilket efter bestyrelsens skøn var det samme som at der skulle afholdes en eller anden form for festlighed.

Da Holger Vorre var den eneste i klubben der havde været med fra klubbens start i 1948, mente man at han var den der måtte have det bedste kendskab til de forhold der knyttede sig til starten, så han blev udpeget til den der skulle arrangere festligheden. Han allierede sig med Kastrup Andersen – Busch Nielsen – Henry Mikkelsen og Thorkild Jacobsen og gik i gang med de indledende øvelser. Der blev hurtig enighed om at festen skulle holdes lørdag den 20. oktober, og at der skulle være reception om formiddagen i klublokalerne, og at der skulle være festaften på PALÆ.Så kom spørgsmålet om mad, musik og eventuelt solist optræden. Vi vidste at vi havde ca. 10.000 kr. at gøre godt med, så vi startede med at finde ud af priser på musik og solister, så vi kunne se hvad der ville blive tilovers til reception og spisning.

Der kunne blive tale om to orkestre, nemlig Poul P.s orkester fra Skive, der nok var det mest populære, og så Bjarne Henriksens her fra Viborg. Det problem løste nu sig selv, da Poul P. oplyste, at han aldrig tog ud under 8 mand, hvilket omsat i kroner og øre var noget med 4.000 kr. Bjarne Henriksen ville komme med 4, og til en pris under 2.000 kr. for hele aftenen.Vi satte os så på ham. Solisterne var straks værre. Der var rigtig mange at vælge imellem. Priserne lå mellem 1200 og 3500 kr. Vi diskuterede alt lige fra Poul Richard til Grethe Mogensen til Bjørn Tidemann og hvem der ellers var populære. Vi ville finde en der aldrig havde optrådt i Viborg, en der var humør i og en der ikke kostede det hvide ud af øjnene.Vi endte med at kontakte Bo Bendixen, der viste sig at være ledig, og gerne ville komme. Han skulle have 2.000 kr. for at optræde 2 gange i løbet af aftenen.

Så kom vi til maden. Der besluttede vi os til at yde et tilskud på 10 kr. pr. kuvert, og regnede med at der ville komme et sted mellem 100 og 200 deltagere til festen.Vi havde valget mellem varm mad hvortil der skulle serveres vine, og så kold mad, sild – varme retter m. m. samt ost hvortil der skulle serveres øl og snaps. Ud fra de betragtninger at der nærmest ville komme flest unge mennesker til festen, besluttede vi os til det "store kolde bord". Så var der receptionen tilbage. Her endte det med at der var enighed om at servere små pindemadder med forskellige slags oste, og med servering af portvin, sherry, øl og sodavand. Osteanretningen blev bestilt hos ostehandler Bach i St. Sct. Mikkelsgade.

Så kikkede vi på budgettet, og opdagede at vi stadig havde penge tilovers, hvorefter vi blev enige om, at vi ville give den første øl og den første snaps til maden. Efterhånden løb der forskellige småudgifter på, så vi endte med at hele festdagen kom til at koste klubben omkring 14.000 kr. hvilket vor kasserer Claus Dahl samt vor formand Magnus Bertelsen var udmærkede tilfredse med.

Vi fik lavet en indbydelse som vi sendte ud til samtlige medlemmer, og satte os så ned og ventede spændt på hvor mange der ville melde sig på. D.v.s vi bestilte dog også noget i den tid. Bl.a. kontaktede jeg så mange af de gamle medlemmer jeg kunne finde, bl.a. den første bestyrelse i VBK. Af de gamle kom bl.a. vor kasserer gennem 25 år, Bay Christiansen, vor første formand Ejler Enggaard samt arkitekt Erik Jacobsen, fru blikkenslagermester Bak, Erik Hejbøll m. fl.

Jubilæumsdagen oprandt, og vi havde pyntet kantinen op med blomster, foreningsfanen og hvad vi nu ellers kunne finde på, og havde arrangeret ta´ selv bord i det lille mellemste lokale. Der var stor tilstrømning hele formiddagen af gratulanter fra de øvrige sportsklubber i Viborg. Fra Egon Bak fra D.S.I. - fra de handlende i Viborg og fra distrikterne Ø.B.D og J.B.K. samt en hilsen fra D.B.F. derudover fra mange af klubbens egne medlemmer. Vi havde en virkelig hyggelig formiddag, med omkring en 50 – 60 gratulanter i formiddagens løb, og vi havde fået et væld af gaver og blomster.

Festaftenen på restaurant "PALÆ"

Rammerne om festen på PALÆ var helt i orden. Personalet havde virkelig gjort sig umage med bordpyntningen, og vor egen dekoratør fra T. C. Reklame havde stået for pyntningen af lokalerne. Bl.a. med nogle meget fine karikaturtegninger af badmintonspillere.

Vi rådede over hele stueetagen på PALÆ, og besluttede os til at samle de ca. 150 deltagere i de tilstødende lokaler, hvor vi serverede en velkomstdrink. Kl. 19,15 åbnedes dørene til den store sal, og Bjarne Henriksens orkester spillede op.

Der var lavet bordplan, men desværre havde jeg glemt at hænge den op ude i forhallen, så der var et værre renderi inden de forskellige fandt deres pladser, og der blev så megen ro, at jeg kunne byde velkommen, og kort orientere om aftenens videre forløb.

Herefter tog spisningen sin begyndelse, og jeg må desværre sige, at det blev en langvarig forestilling, det var lige før at det blev pinligt, betjeningen var elendig, de gad ikke gå rundt med flaskerne, og den musik B. H. serverede, var en eller anden form for godnat musik, der langsomt dyssede folk i søvn, og selvom jeg spurgte om de ikke kunne få lidt liv i kludene, hjalp det ikke ret meget.

Nå, tilbage til spisningen. Magnus Bertelsen, V.B.K.´s daværende formand, holdt festtalen, og udnævnte Bay Christiansen til klubbens første æresmedlem, som tak for hans store indsats. Samtidig med at han overrakte ham en erindringsgave fra klubben. Derefter holdt jeg en kort tale for klubbens første bestyrelse, og var lige ved at lave alle tiders bommert, da jeg glemte Bay Christiansen. Heldigvis gjorde Magnus Bertelsen mig opmærksom på fadæsen, så jeg fik reddet æren.

Da de var behørigt hyldet, blev der sunget sange, og nogle af klubbens ungdomsspillere kom ind i klubdragter, og delte roser om til damerne. Især en af de små gjorde lykke, det var Kjeld Søgaard Jensen, der på en eller anden måde fik rykket hovederne af alle roserne når han trak dem op af sin kurv, således at han med et fint buk overrakte damerne en stilk med nogle grønne blade på. Arkitekt Ejler Enggaard, (V.B.K.s første formand) stod derefter op og holdt en meget fin tale om de første vanskelige år i klubben, godt krydret med mange vitser om de mange små sjove tildragelser fra hans tid som formand.

Så kom Bo Bendixen, lige på det tidspunkt hvor gæsterne var ved at blive utålmodige, og så kom der liv i salen. Han var fantastisk god, og fik hurtigt sat stemningen i vejret. Han var på scenen i 20 min, hvor han gøglede og sang så vi alle lå flade af latter. En virkelig succes, han uddelte bl. a. en stak grammofonplader vi havde fået af Fona (Claus Dahl) naturligvis med hans egne viser på. Da han var færdig, var jeg klar over, at nu gjaldt det om at få gæsterne ind ved siden af, så vi kunne komme i gang med at danse, så jeg sagde velbekomme faktisk før alle havde fået nok af desserten. Ingen protesterede, alle ville gerne op at stå. De havde også siddet ved bordet i godt fire timer.

Efter en pause på en lille halv time hvor der blev serveret kaffe, spillede Bjarne Henriksen op til dans, og det gjorde han godt. Der var en meget fin stemning resten af aftenen, dansegulvet var fyldt hele tiden. Bo Bendixen kom igen ved 1-tiden, og var om mulig endnu bedre end første gang. Det kunne ikke gøres bedre. Derefter fortsatte dansen til ved 3-tiden, hvor alle drog hjem, og takket være de sidste tre timer, var alle vist enige om, at det trods alt havde været en virkelig god fest.

Forskellige billeder taget fra festen den 29. oktober 1973:

Januar 1974 fra Viborg Stifts Folkeblad


Generalforsamling

Nye love i Viborg Badmintonklub:

Kan fremover vælge en ny bestyrelse af kun 16-årige!!!

Viborg fjerdestørste idrætsklub kan i teorien få en bestyrelse af lutter 16-årige. I praksis er det nok ikke muligt (kassereren kunne f.eks. løbe med kassen uden at kunne straffes), men det er i hvert fald teknisk muligt efter de nye love, Viborg Badmintonklub vedtog i aftes på generalforsamlingen.

En af de aktive ungdomsspillere, skoleelev Jørgen Bo Andersen (der for øvrigt senere blev indvalgt i bestyrelsen) gjorde opmærksom på det uheldige forhold. Generalforsamlingen afviste dog forslaget om den tilføjelse i de nye love om, at i hvert fald kassereren og formanden skulle være myndige.

Lovene var uden den store sprængstof. Vigtigst var nedsættelsen af valgretsalderen til 16 år og afskaffelsen af det lille ord "uberygtet" i den paragraf, der omhandler, hvem der kan optages som medlemmer. Fremover kan "berygtede" personer også optages.


Diskussion om spillerudvalget

Størst diskussion skabte bestyrelsens forslag om, at det fremover er generalforsamlingen og ikke bestyrelsen, der sammensætter spillerudvalget. Men da debatten havde bølget nok frem og tilbage, skar man igennem og gik til afstemning. Den gav som resultat, at bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Efter de nye love består bestyrelsen af syv medlemmer, og da disponent Torben Uthermøhl og repræsentant Jørn Høj ikke ønskede genvalg, skulle der findes tre nye medlemmer. Det blev forretningsbestyrer Claus Dahl (genvalg), disponent Magnus Bertelsen (genvalg) og skoleelev Jørgen Bo Andersen. Spillerudvalget kom til at bestå af repræsentant Erik Pedersen (formand og samtidig automatisk medlem af bestyrelsen), ingeniør E. Busch Nielsen, assistent Frank Belmann og stud. psyk. Helge Skovsbøl.

På et efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Magnus Bertelsen som formand (genvalg), Claus Dahl som kasserer (genvalg), assistent Jette Block Nøhr som sekretær (nyvalg) og værkfører Holger Vorre som næstformand (nyvalg).

God økonomi i klubben

Skønt overskuddet var reduceret med over 20.000 kr. var det en optimistisk kasserer, Claus Dahl, der gennemgik regnskaberne.

Formanden Magnus Bertelsen uddelte Svend E. Christensens mindelegat i to kuverter.

En til assistent Jette Sahl og en til værkfører Holger Vorre.


Viborg Badminton Klub | Overdamsvej 4 , 8800 Viborg | 21544998 | vbk@pc.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk